فاصلـه میـان آنچـه “می خواهـم” و آنچـه “هسـت” | اکهارت تول

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است
۲۰ بهمن ۱۳۹۳
راز این است | اکهارت تول
۲۱ بهمن ۱۳۹۳
نمایش همه

فاصلـه میـان آنچـه “می خواهـم” و آنچـه “هسـت” | اکهارت تول

فاصلـه میـان آنچـه "می خواهـم" و آنچـه "هسـت" | اکهارت تول

فاصلـه میـان آنچـه
فاصلـه میـان آنچـه "می خواهـم" و آنچـه "هسـت" بـه منبعـی دائمـی از رنـج و ناراحتـی تبدیـل می شـود.

اکهارت تول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *