۱۷ بهمن ۱۳۹۳

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست | خیام

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست | خیام
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

امروز هدیه ای است که به من و تو داده شده است

به پاس همه نعمتهای ارزشمندی که امروز به ما هدیه داده است بگذاریم هر آن کس که از کنار تو می گذرد، از موج نگاه آرامت، لبخند مهربانت وآغوش بازت بهره جوید.
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب آری | آناندو

کتاب آری کتابی برای یادآوری آنچه همۀ ما انسان‌ها، در جهان متمدن به دست فراموشی سپرده‌ایم: این که چگونه با تمام وجود زندگی کنیم و به زندگی عشق بورزیم.
۱۴ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب چهارمیثاق | دون میگوئل روئیز

کتاب چهار میثاق حاصل تجربیات و اندیشه های مردی است از تبار سرخپوستان آمریکای مرکزی.
۱۳ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب روابط شادمانه | راوی شانکار

این کتاب با تکیه بر معنویت به عنوان اولین و آخرین نجات دهنده ی انسان ، راهکارهای ساده ولی کارآمد ، برای بهبود روابط با همنوعان ارائه می کند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب نیروی حال | اکهارت تول

این کتاب ژرف و ساده و شیوا زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دگرگون کرده است . تو هم می توانی یکی از آن ها باشی !