۱۲ بهمن ۱۳۹۳

آیا می خواهید شاد باشید ؟ سپاسگزار باشید.

یک موضوع در همه انسان ها مشترک است و آن این است که هر یک از ما می خواهیم شاد باشیم . و شادی که دیوید ستیندل پیشنهاد می کند، از قدردانی زاده شده است .درسی الهام بخش در كاستن از شتابها، و دیدن اینکه به کجا می رویم ، و بالاتر از همه، سپاسگزار بودن است.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

من به سیبی خوشنودم

من به سیبی خشنودم. و به بوییدن یک بوته بابونه. من به یک اینه یک بستگی پک قناعت دارم. | سهراب سپهری
۴ بهمن ۱۳۹۳

هیمالیای مهربان

زندگی پر از لحظات خاص است . چشم خود را باز کنیم ، ذهن خود را باز کنیم و مهم تر از همه قلب خود را برای دیدن آنها باز کنیم .
۴ بهمن ۱۳۹۳

به جز عشق دگر هیچ نکاریم

در این خاک ، در این مزرعه پاک ، به جز مهر ، به جز عشق ، دگر هیچ نکاریم .
۲۹ دی ۱۳۹۳

تغییر دنیا

شما خود باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در دنیا ببینید. گاندی
۲۸ دی ۱۳۹۳

آرام باش

آرام باش ، توکل کن ، تفکر کن ، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است. امام علی (ع)