۲۰ بهمن ۱۳۹۳

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است . اگر با دقت بنگری ، آن را خواهی یافت . تیک نات هان .
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

عشق ، شناسائی خودتان در دیگریست

عشق ، شناسائی خودتان در دیگریست .
۴ بهمن ۱۳۹۳

به جز عشق دگر هیچ نکاریم

در این خاک ، در این مزرعه پاک ، به جز مهر ، به جز عشق ، دگر هیچ نکاریم .
۲۹ دی ۱۳۹۳

تغییر دنیا

شما خود باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در دنیا ببینید. گاندی
۲۸ دی ۱۳۹۳

آرام باش

آرام باش ، توکل کن ، تفکر کن ، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است. امام علی (ع)