۱۷ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب آری | آناندو

کتاب آری کتابی برای یادآوری آنچه همۀ ما انسان‌ها، در جهان متمدن به دست فراموشی سپرده‌ایم: این که چگونه با تمام وجود زندگی کنیم و به زندگی عشق بورزیم.
۱۴ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب چهارمیثاق | دون میگوئل روئیز

کتاب چهار میثاق حاصل تجربیات و اندیشه های مردی است از تبار سرخپوستان آمریکای مرکزی.
۱۳ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب روابط شادمانه | راوی شانکار

این کتاب با تکیه بر معنویت به عنوان اولین و آخرین نجات دهنده ی انسان ، راهکارهای ساده ولی کارآمد ، برای بهبود روابط با همنوعان ارائه می کند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب نیروی حال | اکهارت تول

این کتاب ژرف و ساده و شیوا زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دگرگون کرده است . تو هم می توانی یکی از آن ها باشی !