۲۸ تیر ۱۳۹۴
مایستر اکهارت : خوبی وجودِ خویش را کشف کن .

مایستر اکهارت : خوبی وجودِ خویش را کشف کن .

مایستر اکهارت : قداست، بر بودنِ تو مبتنی است، نه اعمالِ تو.اگر می خواهی خوبیِ اعمالِ خویش را کشف کنی،ابتدا خوبیِ وجودِ خویش را کشف کن.
۱۸ تیر ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال | اکهارت تول

آیا می توانم فضایی برای اتفاق افتادن این وضعیت در این لحظه باشم ؟ اکهارت تول
۱۱ تیر ۱۳۹۴

خوشبختی و کمک به دیگران | رامانا ماهاراشی

تا زمانی که آدم خوشبخت نباشدُ نمی تواند خوشبختی را به دیگران ارزانی کند.
۱ تیر ۱۳۹۴

آگاهی از تمام جهان | تیک نات هان

اگر تنها حضور یک چیز را با تمام آگاهیت لمس کنی ، همهٔ جهان را لمس کرده ای. تیک نات هان
۱۶ خرداد ۱۳۹۴

رهایی ، یعنی فراتر رفتن از مقایسه های ذهنی | اکهارت تول

رهایی ، یعنی فراتر رفتن از مقایسه های ذهنی | اکهارت تول
۳ خرداد ۱۳۹۴

با هرگام ، زمین را ببوس | تیچ نات هان

با هر گام ، با پاهایت بر زمین بوسه بزن . تیچ نات هان .