۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

عشق ، حالتی از بودن است | اکهارت تول

عشق ، حالتی از بودن است .عشق تو در بیرون نیست ، آن عمیقا درون خودت است .هرگز نمی توانید عشق را از دست بدهید و یا شما را ترک کند.عشق وابسته به شخصی دیگر و یا سایر اشکال نیست .
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال ، زیباترین راه تغییر دنیا | اکهارت تول

پذیرش هر چیزی که در این لحظه رخ داده است ،زیباترین راه برای تغییرِ دنیاست . اکهارت تول
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

رهایی | اکهارت تول

چه رهایی ، تشخیص اینکه من صدای درونِ ذهنم نیستم ، بلکه من مشاهده گر آن صدا هستم . اکهارت تول
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نقش نورزیدن | اکهارت تول

نقش نورزیدنِ ما به معنی نبودِ نفس (خود) در اعمالِ ماست.در این صورت ما در زندگی برنامۀ دومی که همان حفظ و تقویت نفس است ، نخواهیم داشت.| اکهارت تول
۲۸ فروردین ۱۳۹۴

پذیرش لحظۀ حال | اکهارت تول

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که :قبل از هر عملی باید اول از همه لحظۀ حال زندگی تان را بپذیرید. اکهارت تول
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

هر نفس نو می شود دنیا و ما / بی خبر از نو شدن اندر بقا | مولوی

هر نفس نو می شود دنیا و ما / بی خبر از نو شدن اندر بقا