۹ اسفند ۱۳۹۳

قهرمانان گمنام …

تا حالا فکر کردید دقیقا از زندگی چه چیزی می خواهید ؟ چرا بعضی از مردم که پول زیادی هم به دست آورده اند در زندگی خود شاد نیستند ؟ این کلیپ ممکن است پاسخی برای این سوال نباشد ، اما می تواند شروع انجام کاری برای رسیدن به پاسخ این سوال باشد .
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

برای چی باید سپاسگزار باشم ؟

اکثر ما آدمها غرق چیزهایی هستیم که در زندگی نداریم و همش احساس کم داشتن داریم ،بعد کم کم یادمون می ره برای اینکه هر روز سپاسگزار باشیم ، چه چیزهای ارزشمندی داریم .
۲۳ بهمن ۱۳۹۳

زمانی که می خندیم …

زمانی که شاد هستیم و این احساس شادی را در اطرافمان پخش می کنیم ، در برگشت مقدار بیشتری از شادی نصیبمان می شود .
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

امروز هدیه ای است که به من و تو داده شده است

به پاس همه نعمتهای ارزشمندی که امروز به ما هدیه داده است بگذاریم هر آن کس که از کنار تو می گذرد، از موج نگاه آرامت، لبخند مهربانت وآغوش بازت بهره جوید.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

آیا می خواهید شاد باشید ؟ سپاسگزار باشید.

یک موضوع در همه انسان ها مشترک است و آن این است که هر یک از ما می خواهیم شاد باشیم . و شادی که دیوید ستیندل پیشنهاد می کند، از قدردانی زاده شده است .درسی الهام بخش در كاستن از شتابها، و دیدن اینکه به کجا می رویم ، و بالاتر از همه، سپاسگزار بودن است.
۴ بهمن ۱۳۹۳

هیمالیای مهربان

زندگی پر از لحظات خاص است . چشم خود را باز کنیم ، ذهن خود را باز کنیم و مهم تر از همه قلب خود را برای دیدن آنها باز کنیم .