۲ آبان ۱۳۹۴
زندگی در لحظه حال

زندگی در لحظۀ حال

کار انسان چقدر حماقت بار است!
او لحظۀ حال خود را در حالی‌که نگران آینده است، از بین برده
و اشک‌ریزان در آینده از به یادآوردن گذشته خود به سر می‌برد.
۲۸ دی ۱۳۹۳

آرام باش

آرام باش ، توکل کن ، تفکر کن ، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است. امام علی (ع)