۸ مهر ۱۳۹۴
دوستی با لحظه حال

دوستی با لحظۀ حال

اگر با لحظۀ حال دوست نیستید: با زندگی دوست نیستید.
اگر با زندگی رابطۀ دوستانه نداری، زندگی هم با تو دوستانه نخواهد بود.
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
دعوت گل به حضور

دعوت گل به حضور

گل شما را به حضور دعوت می‌کند. گل می‌گوید: اینجا هستم، لطفا مرا ببین ؛ زیرا در نهایت گل از شما جدا نیست و با هم یگانه هستید.
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
مراقبه چیست ؟

اکهارت تول : مراقبه چیست ؟

روشهای فراوانی برایِ ایجادِ وقفه ای در جریانِ بی پایانِ افکار وجود دارد. تمامِ مراقبه یعنی همین .
۱۸ تیر ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال | اکهارت تول

آیا می توانم فضایی برای اتفاق افتادن این وضعیت در این لحظه باشم ؟ اکهارت تول
۱۶ خرداد ۱۳۹۴

رهایی ، یعنی فراتر رفتن از مقایسه های ذهنی | اکهارت تول

رهایی ، یعنی فراتر رفتن از مقایسه های ذهنی | اکهارت تول
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

عشق ، حالتی از بودن است | اکهارت تول

عشق ، حالتی از بودن است .عشق تو در بیرون نیست ، آن عمیقا درون خودت است .هرگز نمی توانید عشق را از دست بدهید و یا شما را ترک کند.عشق وابسته به شخصی دیگر و یا سایر اشکال نیست .