۹ شهریور ۱۳۹۴
خوشبختی بودا

این است خوشبختی بزرگ

از پدر و مادر به نیکی نگه‌داری کردن،برای همسر و فرزندان زندگی شایسته فراهم کردن،با روشی پاک و درست امرار معاش کردن؛این است خوشبختی بزرگ.
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
بودا : همه جهان را دوست داشته باش

بودا : همه ی جهان را دوست داشته باش .

بودا : همه ی جهان را دوست داشته باش ؛ مانند مادری که تنها فرزندش را دوست دارد.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا
۲ اسفند ۱۳۹۳

برای امروز سپاسگزار باشیم | بودا

برای امروز به سپاسگزاری برخیزیم : اگر چیز زیادی فرا نگرفتیم ، حداقل مقداری فرا گرفتیم . اگر مقدار کمی فرا نگرفتیم ، حداقل مریض نشدیم . اگر مریض شدیم ، حداقل هنوز نمرده ایم . پس بیائید همه سپاسگزار باشیم . بودا