۱ تیر ۱۳۹۴

آگاهی از تمام جهان | تیک نات هان

اگر تنها حضور یک چیز را با تمام آگاهیت لمس کنی ، همهٔ جهان را لمس کرده ای. تیک نات هان
۳ خرداد ۱۳۹۴

با هرگام ، زمین را ببوس | تیچ نات هان

با هر گام ، با پاهایت بر زمین بوسه بزن . تیچ نات هان .
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است . اگر با دقت بنگری ، آن را خواهی یافت . تیک نات هان .