۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا
۲ اسفند ۱۳۹۳

برای امروز سپاسگزار باشیم | بودا

برای امروز به سپاسگزاری برخیزیم : اگر چیز زیادی فرا نگرفتیم ، حداقل مقداری فرا گرفتیم . اگر مقدار کمی فرا نگرفتیم ، حداقل مریض نشدیم . اگر مریض شدیم ، حداقل هنوز نمرده ایم . پس بیائید همه سپاسگزار باشیم . بودا
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

برای چی باید سپاسگزار باشم ؟

اکثر ما آدمها غرق چیزهایی هستیم که در زندگی نداریم و همش احساس کم داشتن داریم ،بعد کم کم یادمون می ره برای اینکه هر روز سپاسگزار باشیم ، چه چیزهای ارزشمندی داریم .
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

امروز هدیه ای است که به من و تو داده شده است

به پاس همه نعمتهای ارزشمندی که امروز به ما هدیه داده است بگذاریم هر آن کس که از کنار تو می گذرد، از موج نگاه آرامت، لبخند مهربانت وآغوش بازت بهره جوید.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

آیا می خواهید شاد باشید ؟ سپاسگزار باشید.

یک موضوع در همه انسان ها مشترک است و آن این است که هر یک از ما می خواهیم شاد باشیم . و شادی که دیوید ستیندل پیشنهاد می کند، از قدردانی زاده شده است .درسی الهام بخش در كاستن از شتابها، و دیدن اینکه به کجا می رویم ، و بالاتر از همه، سپاسگزار بودن است.