۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا
۲۷ اسفند ۱۳۹۳

باشد که بخندیم

کودکان بیش از ۴۰۰ بار در روز لبخند می زنند، باشد که کودک باشیم
۱۶ اسفند ۱۳۹۳
شادی از خِرد ، عاقل تر است . | ویل دورانت

شادی از خرد، عاقل تر است | ویل دورانت

شادی از خِرد ، عاقل تر است . | ویل دورانت
۹ اسفند ۱۳۹۳

چو هستی خوش باش | خیام

چون عاقبت کار جهان نیستی ست / انگار که نیستی چو هستی خوش باش | خیام
۹ اسفند ۱۳۹۳

قهرمانان گمنام …

تا حالا فکر کردید دقیقا از زندگی چه چیزی می خواهید ؟ چرا بعضی از مردم که پول زیادی هم به دست آورده اند در زندگی خود شاد نیستند ؟ این کلیپ ممکن است پاسخی برای این سوال نباشد ، اما می تواند شروع انجام کاری برای رسیدن به پاسخ این سوال باشد .
۲۳ بهمن ۱۳۹۳

زمانی که می خندیم …

زمانی که شاد هستیم و این احساس شادی را در اطرافمان پخش می کنیم ، در برگشت مقدار بیشتری از شادی نصیبمان می شود .