۳ خرداد ۱۳۹۴

با هرگام ، زمین را ببوس | تیچ نات هان

با هر گام ، با پاهایت بر زمین بوسه بزن . تیچ نات هان .
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

عشق ، حالتی از بودن است | اکهارت تول

عشق ، حالتی از بودن است .عشق تو در بیرون نیست ، آن عمیقا درون خودت است .هرگز نمی توانید عشق را از دست بدهید و یا شما را ترک کند.عشق وابسته به شخصی دیگر و یا سایر اشکال نیست .
۱۳ اسفند ۱۳۹۳

یافتن وحدت در عشق | ماهاراج

آگاهی در تو و آگاهی در من ، بظاهر دو تا ، در حقیقت یکی ، وحدت را می جویند و آن عشق است .
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

صلح جهانی و عشق | مادر ترزا

اگر می خواهید برای صلح جهانی کاری انجام دهید به خانه خود بروید و به خانواده تان عشق بورزید . مادر ترزا
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

عشق ، شناسائی خودتان در دیگریست

عشق ، شناسائی خودتان در دیگریست .
۴ بهمن ۱۳۹۳

به جز عشق دگر هیچ نکاریم

در این خاک ، در این مزرعه پاک ، به جز مهر ، به جز عشق ، دگر هیچ نکاریم .