۱۸ مرداد ۱۳۹۴
با لبخندت دنیایت را تغییر بده

با لبخندت دنیایت را تغییر بده

با لبخندت دنیایت را تغییر بده
۲۷ اسفند ۱۳۹۳

باشد که بخندیم

کودکان بیش از ۴۰۰ بار در روز لبخند می زنند، باشد که کودک باشیم
۲۳ بهمن ۱۳۹۳

زمانی که می خندیم …

زمانی که شاد هستیم و این احساس شادی را در اطرافمان پخش می کنیم ، در برگشت مقدار بیشتری از شادی نصیبمان می شود .