۲ آبان ۱۳۹۴
زندگی در لحظه حال

زندگی در لحظۀ حال

کار انسان چقدر حماقت بار است!
او لحظۀ حال خود را در حالی‌که نگران آینده است، از بین برده
و اشک‌ریزان در آینده از به یادآوردن گذشته خود به سر می‌برد.
۸ مهر ۱۳۹۴
دوستی با لحظه حال

دوستی با لحظۀ حال

اگر با لحظۀ حال دوست نیستید: با زندگی دوست نیستید.
اگر با زندگی رابطۀ دوستانه نداری، زندگی هم با تو دوستانه نخواهد بود.
۱۸ تیر ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال | اکهارت تول

آیا می توانم فضایی برای اتفاق افتادن این وضعیت در این لحظه باشم ؟ اکهارت تول
۲۸ فروردین ۱۳۹۴

پذیرش لحظۀ حال | اکهارت تول

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که :قبل از هر عملی باید اول از همه لحظۀ حال زندگی تان را بپذیرید. اکهارت تول
۲۳ فروردین ۱۳۹۴

به آرامی در لحظۀ حال زندگی کن | یوگاناندا

به آرامی در لحظۀ حال زندگی کن و تمام زیبایی هایی که قبل از تو بوده اند را مشاهده کن . آینده از خود مراقبت خواهد کرد. یوگاناندا
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

راز این است | اکهارت تول

اکثر مردم دوست دارند چیزی را که می خواهند بدست آورند ولی راز این است : " همان چیزی را که لحظه حال به دست آورده ای بخواه ." اکهارت تول