۱۷ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب آری | آناندو

کتاب آری کتابی برای یادآوری آنچه همۀ ما انسان‌ها، در جهان متمدن به دست فراموشی سپرده‌ایم: این که چگونه با تمام وجود زندگی کنیم و به زندگی عشق بورزیم.