۱۸ تیر ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال | اکهارت تول

آیا می توانم فضایی برای اتفاق افتادن این وضعیت در این لحظه باشم ؟ اکهارت تول
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال ، زیباترین راه تغییر دنیا | اکهارت تول

پذیرش هر چیزی که در این لحظه رخ داده است ،زیباترین راه برای تغییرِ دنیاست . اکهارت تول
۲۸ فروردین ۱۳۹۴

پذیرش لحظۀ حال | اکهارت تول

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که :قبل از هر عملی باید اول از همه لحظۀ حال زندگی تان را بپذیرید. اکهارت تول
۱۰ اسفند ۱۳۹۳

پذیرش بزرگترین منبع فضل در این جهان | اکهارت تول

پذیرش چیزهای غیرقابل قبول بزرگترین منبع فضل و موهبت در این جهان است . | اکهارت تول