گاندی
۲۸ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

تیک نات هان

تیک نات هان

اگر در آرامش باشیم، اگر شادمان باشیم، مانند گل خواهیم شکفت و آنگاه اعضای خانواده مان و نیز همه ی مردم جهان، از رایحه مان بهره مند خواهند شد .

Share This