مولوی
۱ بهمن ۱۳۹۳
نمایش همه

حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص)

با هر کس روی زمین است مهربان باش تا خداوند با تو مهربان باشد .

Share This