حضرت مسیح (ع)
۱ بهمن ۱۳۹۳
مولوی
۱ بهمن ۱۳۹۳
نمایش همه

سایادو

سایادو او جُتیکا

در عمرم یک پرنده افسرده ندیده ام!من از کبوتر ها خواهم آموخت،نه از انسانهای افسرده و ناشکر…

Share This