گاندی
۲۸ دی ۱۳۹۳
حضرت مسیح (ع)
۱ بهمن ۱۳۹۳
نمایش همه

گویانکا

س ن گویانکا

اگر از پاکی ذهن محافظت کنیم ، ذهن پاک از ما محافظت می کند.

Share This